Oferim garantia succesului implementarii pentru ca avem QlikView!


Retail

QlikView Retail - Analize vanzari,clienti,inventar,training,performanta Analiza si monitorizarea vanzarilor si identificarea exceptiilor, analiza multidimensionala clienti, monitorizare inventar si setari alerte, monitorizarea si evaluarea productivitatii resursei umane.
Cativa indicatori cheie de performanta (KPI) in domeniul retail:

 • Vanzarile Retail = Numar de cumparatori X Numarul celor care cumpara X Suma medie cheltuita
 • Profit brut per investitie stocuri (GMROII) descrie venitul realizat pentru fiecare unitate monetara investita in stocuri
 • Cashflow net per client
 • Costuri pregatire resurse umane
 • Zile stoc = Nivelul actual stoc / media vanzarilor zilnice
 • Costul vanzarii per produs
 • Vanzari per angajat

Mai mult despre Retail


Administratie publica locala

QlikView Administratie publica - Analize financiare, procese interne, servicii catre cetateni, resurse umane, crestere si performantaAnalize financiare, analiza procese interne, urmarire grad de satisfactie al serviciilor catre cetateni, monitorizare resurse umane, crestere si performanta in productivitatea muncii.
Cativa indicatori cheie de performanta (KPI) in domeniul administratiei publice locale - APL:

 • Managementul fondurilor - eficienta in atingerea obiectivelor propuse si respectarea bugetului alocat
 • Nivelul de acces al cetatenilor la serviciile publice
 • Numarul proceselor automatizate - pentru eficientizarea activitatii per total
 • Numarul zilelor de pregatire profesionala per angajat per an
 • Timp mediu de raspuns interventii
 • % scadere rata criminalitate in timpul evenimentelor majore
 • % scadere rata criminalitate in randul tinerilor
 • % cetateni multumiti de servicii
 • Zone cu criminalitate crescuta
 • Zone risc mare accidente
 • Intervale orare cu numar mare de incidente/accidente

Mai mult despre Administratie publica


Productie

QlikView Productie - analiza financiara, analiza clienti, procese interne, inovatie crestere si performanta Analiza financiara, analiza clienti, monitorizare procese interne si identificare anomalii in lantul de aprovizionare, urmarire grad de inovatie, crestere productivitate si performanta profesionala.
Cativa indicatori cheie de performanta (KPI) in domeniul productie:

 • % variatie costuri logistica si distributie
 • % variatie in ciclul de productie
 • % variatie productivitatea muncii
 • Numar de sesiuni de pregatire tehnica

Mai mult despre Productie


Asigurari financiare

QlikView asigurari fianciare Analiza financiara , analiza riscuri fara acoperire, analiza investitii si riscul creditarii si alertare exceptii, monitorizarea comportamentului cu clientul si performanta resursei umane.
Cativa indicatori cheie de performanta (KPI) in domeniul asigurarilor financiare:

 • % variatie rezerve pentru cereri despagubiri
 • Rata de retentie / rata de reasigurare
 • Nivelul de lichiditate
 • Frecventa plangerilor

Mai mult despre Asigurari financiare


Management proiecte

QlikView management proiecte Monitorizarea proiectelor din perspectiva financiara, interna, urmarind cresterea si dezvoltarea resurselor cu accent pe satisfactia clientilor.
Cativa indicatori cheie de performanta (KPI) in managementul proiectelor:

 • % variatie profit net
 • Cash flow dupa implementarea proiectului
 • % buget alocat / cheltuieli
 • % timp alocat / timp necesar
 • Calitatea rezultatelor proiectelor din punctul de vedere al partilor interesate
 • Rata de solutionari pozitive a conflictelor relativ la numarul total de conflicte
 • Variatia numarului de solicitari pentru extindere sau initierea de noi proiecte dupa executia proiectului.

Mai mult despre Project Management


Domeniul bancar

QlikView banca, asigurari, fonduri de investitii - analiza venituri,rentabilitate investitii,costuri,nivel profitabilitate dobanda, mijloace, managementul riscurilor, investiilor,comportamentul clientului Analiza veniturilor, monitorizare si alertare indicatori de rentabilitate a investitiei, analize costuri, marje de profit din dobanzi, analiza portofoliu, analiza riscurilor.
Cativa indicatori cheie de performanta (KPI) in domeniul retail banking:

 • Nivelul veniturilor din comisioane = Veniturile din comisioane / Veniturile operationale X 100
 • Rentabilitatea capitalului angajat (ROCE) = Rezultat operational / (Datorii pe termen lung + Capitaluri proprii)
 • Rata de adecvare a capitalului (ROAA) - raportul dintre fondurile proprii si activele ajustate in functie de risc
 • Rentabilitatea medie a activelor
 • Capitalul ajustat cu expunerea la risc (RAROC)
 • Pierderea estimata = Probabilitatea anuala de faliment X Pierderea suportata in caz de manifestare a riscului de creditare (LGD)
 • Spread-ul de creditare stabilit in functie de riscul perceput in ceea ce priveste debitorul (de bonitatea acestuia)
 • Valoarea la risc
 • Gradul de indatorare
 • Scaderea maxima a rentabilitatii investitiei

Mai mult despre Domeniul bancar


Sanatate

QlikView Sanatate - analiza financiara, analiza pacientilor,analiza operationala si responsabilitate sociala Analiza si monitorizare a gradului de ocupare a spitalelor, a serviciilor de urgenta, a serviciilor pentru pacienti si gradul de satisfactie al acestora.
Cativa indicatori cheie de performanta (KPI) in domeniul sanatate:

 • Neglijenta - numarul de decese sau cazuri devenite critice din cauza personalului medical
 • Numar decedati la o luna de la interventii chirurgicale
 • Pacienti cu timpi de asteptare mai mare de 3 ore
 • Plangeri pacienti rezolvate
 • Educarea si informarea pacientului
 • Igiena spitalului
 • Acreditari

Mai mult despre Sanatate


Pentru ALTE INDUSTRII contacteaza-ne pentru preanaliza GRATUITA


Instantanee QlikView

QlikView Business Intelligence - Indicatori grafici de performantaQlikView Business Intelligence - Tablou de bord cu alerte exceptiiQlikView Business Intelligence - Analiza multidimensionala cu un click direct pe graficQlikView Business Intelligence - Drill down si analize multianuale intr-o fractiune de secundaQlikView Business Intelligence - Urmarire venituri si cheltuieli, bugetQlikView Business Intelligence - Analiza Ce ar fi daca

Materiale video YouTube format HD